Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Sinds 1998 bestaat de zusterorganisatie van Agora Europa genaamd Agora Central Europe, die gevestigd is in Praag, hoofdstad van Tsjechië. De activiteiten tijdens de eerste 5 jaren betreffen burgerparticipatieprojecten in Tsjechische steden, maar ook conferenties en trainingen in het kader van kennisoverdracht als onderdeel van een MATRA-project, gesubsidieerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Vanaf de oprichting tot 2003 is Eric Berman directeur en drijvende kracht van Agora Central Europe geweest, ondersteund door een Tsjechische staf. De directie is in 2003 overgedragen aan Ivana Bursikova, Eric is tot 2007 mededirecteur gebleven. Met het bestuur en de directeur van Agora Europa is gedurende deze periode regelmatig overlegd en vinden ondersteuning en gezamenlijke activiteiten plaats.
In 2003 is een tweede MATRA projectaanvraag gehonoreerd genaamd ‘The Agora House of Democracy’ Dit project bood tot en met 2006 de mogelijkheden voor een centrum van expertise en innovatie voor politici, ambtenaren en betrokken burgers en is hen behulpzaam bij het bevorderen van een meer open en participatieve democratie in Tsjechië.

De drie belangrijkste soorten activiteiten zijn: 

  • Individuen en organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van burgerparticipatieprojecten op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau. 
  • Beschikbaar stellen en uitwisselen van know-how via trainingen, seminars en bijeenkomsten. Door middel van publikaties en een website aanbod van consultancy en advies aan maatschappelijke instellingen en individuen 
  • Bevorderen en organiseren van discussies over actuele sociale en politieke zaken door het introduceren van interessante debatmethoden zoals Het Lagerhuis bij het grote publiek.

 

In 2007 is het MATRA-project afgesloten, en is onze zusterorganisatie op eigen kracht verdergegaan.

Agora Central Europe, brochure

brochure Agora Central Europe

Agora Central Europe, team

het team van Agora Central Europe, van links naar rechts; Jan Flehmr,

Jitka Materová, Eric Berman, Pavel Mička, Ivana Bursíková, Věra

Slezáková, en Jiří Pešina