Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

Op verzoek van burgemeester Lidt de Jeude, verantwoordelijk portefeuillehouder voor orde en veiligheid in Deventer heeft Eisse Kalk, een aantal vergaderingen en bijeenkomsten met betrokkenen bij de drugsopvang in Deventer voorgezeten. Hij heeft daarbij nuttig gebruik kunnen maken van de ervaring die hij, als ambtenaar verantwoordelijk voor de drugsopvang, heeft opgedaan in zijn 10 jaren als hoofd Bestuurscontacten bij de gemeente Amsterdam. Doel van het overleg in Deventer was om te komen tot ondertekening van een convenant met de betrokkenen (gemeente, politie, hulpverlening, omwonenden). Eind 2003 was de ondertekening een feit.