Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Agora begeleidt het proces dat leidt tot een masterplan voor de Wibautas, een van de belangrijkste doorgaande verbindingen in de stad Amsterdam voor het verkeer van Zuid (Amstelstation) naar Noord (IJ tunnel). Aan het proces dat wordt gestart met wandelingen en verder vele discussiebijeenkomsten en werkgroepen kent, wordt deelgenomen door bewoners, bedrijven, winkeliers, belangengroepen en andere betrokkenen. Er worden drie perspectieven ontwikkeld (Stadstraat, Boulevard en Grootstedelijke as) waaruit het gemeentebestuur een keuze maakt.
Uitvoering door Agora Europa in opdracht van de gemeente Amsterdam


 

Wibautas, brochure, open-planproces