Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

De gemeente Eibergen wil plattelandsinitiatieven ondersteunen en nodigt na enkele voorgesprekken met de enthousiaste burgemeester Aaltje Emmens de stichting Agora Europa en het IPP uit om gedurende een jaar een proces te begeleiden waarin die initiatieven worden gestimuleerd en uitgewerkt tot levensvatbare projecten. We zetten het project op samen met het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek dat over inhoudelijke expertise beschikt op de terreinen waarop initiatieven worden ontplooid en voor subsidie in aanmerking komen.
Na een telefonische raadpleging waar ook raadsleden en ambtenaren aan meedoen ontstaan kleine werkgroepen met initiatiefnemers die worden voorgezeten door raadsleden en worden ondersteund door ambtelijke medewerkers en het SPA. De initiatieven worden gepresenteerd op een openbare conferentie en afsluitende manifestatie. Raadsleden nemen op interactieve wijze beslissingen over 15 initiatieven/projecten door vooraf met de initiatiefnemers in het openbaar te discussiëren over de mogelijke bijdrage van de gemeente aan het initiatief.
Uitvoering: Agora Europa in samenwerking met Instituut voor Publiek en Politiek en het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek in opdracht van de gemeente Eibergen

 

Eibergen plattelands initiatieven

 

Eibergen plattelands initiatieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansichtkaarten voor de Week van de Plattelandsinitiatieven. Indien alle 9 kaarten verzameld werden, maakte men kans op een ballonvaart in de Achterhoek
  Eibergen plattelands initiatievenEibergen, plattelands initiatieven