Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

In het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening hebben Agora Europa en IPP de landelijke discussie Geef mij de Ruimte opgezet en begeleid. Gespreksgroepen in zeven deelgebieden van Nederland discussiėren over de uitgangspunten voor de ruimtelijke inrichting van hun landsdeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van schriftelijke enquetes, telefonische meningspeilingen, discussiebijeenkomsten, werkgroepen en een afsluitende manifestatie waarin de resultaten worden aangeboden aan minister Pronk van VROM en worden besproken met Kamerleden.
Uitvoering in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek. Eigen initiatief mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van VROM

 

campagne Geef mij de Ruimte

logo van de landelijke discussie Geef mij de Ruimte

 

campagne Geef mij de Ruimte, thema's

thema's van de landelijke discussie Geef mij de Ruimte

 

Geef mij de Ruimte, minister Pronk

Eisse in gesprek met onder andere minister Pronk

 

campagne Geef mij de Ruimte

medewerksters landelijke discussie Geef mij de Ruimte