Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Burgers uit het Waterliniegebied stellen zelf een maatschappelijk programma van eisen op op basis van een Opiniewijzer waarmee burgers hun wensen over de toekomst van het Waterliniegebied naar voren brengen. In regionale bijeenkomsten worden burgers verkozen die gezamenlijk een advies opstellen. Bewoners en gebruikers bespreken dit advies met Statenleden en raadsleden. Fietstochten langs de Linie worden uitgezet en het maatschappelijk debat wordt afgesloten met een Burgeradvies.
Uitvoering in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek en in opdracht van het projectbureau Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie, fietsroutesNieuwe Hollandse Waterlinie, startbrochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lees meer op www.hollandsewaterlinie.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie, debatbrochureNieuwe Hollandse Waterlinie, debat introductie