Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

In de gemeente Leersum moet een groot aantal voorzieningen worden verbeterd en vernieuwd. Binnen- en buitensportvoorzieningen, educatieve en sociaal-culturele voorzieningen, een jongerencentrum, nieuwe woningbouwlocaties, toekomst asielzoekerscentrum enz..Daarvoor wordt een meerjareninvesteringsplan opgesteld in samenspraak met burgers uit die gemeente. Ca. 200 burgers nemen deel aan een interactief proces dat uitmondt in vier keuzemodellen met een verschillend ambitieniveau . De consequenties van die keuzes worden zichtbaar gemaakt tot en met het niveau van de verhoging van de OZB die noodzakelijk zal zijn om alle wensen te realiseren. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over de meerjareninvestering op basis van een beredeneerde keuze uit de vier modellen.
Het project kan worden beschouwd als een voorloper van een project waarbij de gehele begroting van een gemeente in een interactief proces met individuele burgers en belangengroepen wordt voorbereid. Agora zoekt nog steeds een gemeente(raad) die daartoe het initiatief wil nemen..
Uitvoering in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek in opdracht van de gemeente Leersum.Leersum eindverslag Anders en Beter