Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

In het centrum van Woubrugge (gemeente Jacobswoude) wordt een nieuw centrumplan ontworpen in samenwerking met ondernemers, de woningcorporatie, omwonenden, scholieren en andere belangstellenden. Samen met stedenbouwkundige Foke de Jong wordt een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitskader ontwikkeld in soms felle discussies. De stedenbouwkundige vertaalt de argumenten van alle betrokkenen in steeds weer nieuwe schetsplannen waarin wel een aantal kwaliteitseisen en randvoorwaarden overeind worden gehouden. Een lichtend voorbeeld voor haar vakgenoten. Het plan vormt de basis voor de besluitvorming in de raad die veel waardering heeft voor het proces en de resultaten.
Uitvoering in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek in opdracht van de gemeente Jacobswoude.

Woubrugge, herinrichting Batehof

Woubrugge, stedenbouwkundig plan