Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Burgers en gemeenten werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in een tiental pilotprojecten.die zijn geļnspireerd door burgerinitiatieven
Uitvoering in samenwerking met het IVN (Instituut voor Natuur en Milieueducatie) met een subsidie vanuit de zgn. SMOM regeling van het Ministerie van VROM 

 

schouwen voor duurzaamheid, conferentie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schouwen voor duurzaamheid, verslag conferentie

 

lees meer op: www.ivn.nl