Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 
De raad van het stadsdeel Zuidoost (80.000 inwoners) neemt in het najaar van 2006 een amendement op de begroting aan waarin wordt vastgelegd dat bewoners van Zuidoost in de toekomst moeten kunnen meebeslissen over de publieke investeringen in hun eigen wijk of buurt.
Agora Europa wordt uitgenodigd in samenspraak met alle betrokkenen (bewoners, stadsdeel, corporaties, politie en welzijnswerk) een voorstel uit te werken voor het omgaan met wijkbudgetten. In samenwerking met het opbouworgaan MAAZO wordt in vier maanden tijd in tien bijeenkomsten met bewoners, ambtenaren, raadsleden en DB leden een advies besproken en opgesteld. Alle betrokkenen vullen een zogenaamde doe-het-zelf-test in, waarin men zich uitspreekt over de uitgangspunten van het stelsel van wijkbudgetten.
Het advies wordt door bewoners in december 2007 gepresenteerd aan en besproken met de raadsleden. De stadsdeelraad neemt in het voorjaar van 2008 een beslissing over de aard en omvang van de wijkbudgetten

wijkbudgetten Amsterdam Zuidoost