Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Activiteiten / Democratisch Boeket / Meedoen aan het Democratisch Boeket

Meedoen aan het Democratisch Boeket

 
Iedere gemeente en de actieve burgers in die gemeente kunnen meewerken aan het samenstellen van het Democratisch Boeket. Heeft u interesse in het opstarten van een of meerdere proeftuinen of wilt u meer informatie meldt u dan aan via het onderstaand inschrijvingsformulier.

inschrijving voor deelname aan Democratisch Boeket
 
Ondergetekende(n), burgers en/of gekozen burgers
in de gemeente *
melden zich aan voor het Democratisch Boeket. Wij hebben interesse in de volgende
proeftuin(en) *  Burgers en gekozen burgers   Rekenschap en verantwoording   Burgers online   Vertrouwen in de buurt   Burgers bepalen zelf   Burgers beslissen  
 
contactpersoon *
evt. functie
gemeente *
adres *
email *
telefoon *
(Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht)
  

Wat krijgt u terug als u deelneemt

Het Democratisch Boeket is een project van initiatiefnemers voor initiatiefnemers. Gemeenten en bewonersgroepen die willen deelnemen krijgen daarvoor in ruil het volgende aanbod:

ondersteuning bij het opzetten en realiseren van de proeftuin door leden van de Initiatiefgroep Democratisch Boeket.**
uitnodiging voor deelname aan twee werkconferenties waarin de ervaringen van de proeftuinen worden uitgewisseld en lessen worden getrokken die voor alle deelnemers van belang zijn
monitoring en evaluatie van de proeftuinen door studenten en docenten van relevante vakgroepen van universiteiten en hogescholen
actieve deelname aan de tweede Bloemenveiling die in juni 2009 wordt georganiseerd waar de resultaten van alle proeftuinen worden gepresenteerd en aanbevelingen worden geformuleerd voor een nieuw sociaal contract of democratisch keurmerk
deelname aan de landelijke competitie voor een democratisch keurmerk waarvan de uitslag wordt bekend gemaakt in de periode voor en na de verkiezingen van 2010
de meest waardevolle proeftuinen (naar het oordeel van bewoners en burgers) worden opgenomen in een documentaire die wordt samengesteld over het Democratisch Boeket en die ter beschikking wordt gesteld van landelijke en lokale media.


Wat vragen wij van u

 • Een kleine groep bevlogen initiatiefnemers, liefst samengesteld uit bestuurders en bewoners en/of uit burgers en gekozen burgers die het initiatief neemt een proeftuin te (door)ontwikkelen in hun eigen gemeente.
 • Een financiële bijdrage aan het Democratisch Boeket van 2 x € 10.000 voor kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners) en van 2 x €15 a 20.000 voor (middel)grote gemeenten.

 

De Initiatiefgroep Democratisch Boeket beschikt niet over eigen middelen maar wel over inspiratie en inzet. Daarom streven wij een bundeling na van initiatieven uit meerdere gemeenten en gemeenschappen die het project als geheel mogelijk maken.

** interessante publicaties en websites:

 • WRR De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, 2004
 • WRR Vertrouwen in de buurt (red. Pieter Winsemius), 2005
 • Ministerie van BZK, De staat van onze democratie, 2006
 • M. Hajer, J. Grin, W. Versteeg (red), Meervoudige democratie, ervaringen met vernieuwend bestuur, 2006.
 • Jan Willem Duyvendak en Eveline Tonkens, Wat bezielt de burgers, 2007
 • Dick H. Vrieling, Jan Dirk Pruim, Esther Veldhuijzen van Zanten, Dualisering ben jezelf, 2005
 • Els Boers, Het duale raadslid, 2006
 • Help! Een burgerinitiatief, uitgave InAxis, Commissie innovatie openbaar bestuur, BZK, 2007
 • Hart voor de publieke zaak, aanbevelingen van de Nationale Conventie voor de 21e eeuw, september 2006
 • Joop Hofman en Eisse Kalk, Vuurdoop, wijk- en dorpsgericht werken in Hoogeveen, 2006
 • Websites www.actieprogrammalokaalbestuur.nl, www.lsabewoners.nl,  www.inaxis.nl,  www.wijkverbetering.nl  

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.