Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Activiteiten / Democratisch Boeket / Ervaringen met democratische vernieuwing en een overzicht van proeftuinen

Ervaringen met democratische vernieuwing en een overzicht van proeftuinen

 

Voor het zover is nodigen we eerst burgers en bestuurders van gemeenten uit zelf een proeftuin te starten op één of meerdere aspecten van democratische vernieuwing. De proeftuinen starten in september 2008 en presenteren hun resultaten in mei/juni 2009 tijdens een tweede Bloemenveiling.
We hebben de proeftuinen ingedeeld in categorieën of zaaibedden die ieder een facet of een fase van democratische vernieuwingprocessen belichten. De zaailingen worden opgekweekt en mede onderhouden door leden van de Initiatiefgroep die een aantal ervaringsdeskundigen uit reeds lopende experimenten of proeftuinen hebben uitgenodigd tijdens het VNG congres een toelichting te geven op hun experiment. De namen van de leden van de Initiatiefgroep staan per categorie of bloemenveld vermeld in het volgende overzicht:


Overzicht van proeftuinen per bloemenveld:

Burgers en gekozen burgers (Jan Dirk Pruim)
Burgerinitiatieven met agendarecht
Politieke markt in vele gedaanten (Almere, Voorst, Apeldoorn)
Raadsleden als volksvertegenwoordigers (invulling door Raadsleden.nu)

Lees meer....


Burgers bepalen zelf (Joop Hofman)
Burgers beheren zelf hun wijk en stad (Cambio Deventer)
Burgers zorgen voor zich zelf (zorgcooperatie Hogeloon)
Burgers maken zelf hun prachtwijk (Rivierenbuurt Deventer)
Burgers bouwen hun eigen wijk (Roombeek, Enschede, Trento concept Nijhuis)

Lees meer....


Vertrouwen in de buurt (Eisse Kalk)
Budgetbestedingsrecht voor bewoners: De Smederijen van Hoogeveen
Bewoners beslissen over deel begroting (van 3 naar 12% van begroting (Bos en Lommer)
Bewoners maken prestatie-afspraken met bestuur over hun wijk (Peelo, Assen)
Burgers maken zelf bestemmingsplan (Broekpolder Vlaardingen)

Lees meer....

Burgers beoordelen en/of beslissen (Arjen Nijeboer)
Burgerjury oordeelt over voorstellen (Amsterdam, Flevoland)
Een “burgerproof” referendum (een checklist van en door burgers opgesteld)
Het meerkeuzereferendum

Lees meer over burgers beoordelen....

Lees meer over burgers beslissen....


Rekenschap en verantwoording (Hein Albeda)
Jaarlijkse dag van de verantwoording (Rotterdam)
Burgerjaarverslag voorbij: Burgemeester (& Wethouders?) laten zich beoordelen door burgers (contacten met Utrecht, Hoorn, Eindhoven)
Visitatiecommissies van burgers beoordelen bestuur (Leeuwarden)
Een politiek testament (Ronde Venen)

Lees meer....


Burgers online (Niesco Dubbelboer)
Wikipedia beleidsontwikkeling (Enschede, Boskoop)
Internet dialoog (Enschede)
E – petitie (Groningen)

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.