Eisse Kalk, voorzitter
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Agora Europa kent een klein en creatief bestuur. Bestuursleden werken mee aan projecten en zijn zelf ook rechtstreeks betrokken bij de vernieuwing van de democratie.

 


het bestuur van Agora Europa,bestaat uit Eisse Kalk (voorzitter), Annemarie Wijn (secretaris/penningmeester), Jurr van Dalen, Hein Albeda en Gerda Lenselink

 

Jurr van Dalen, duurzaam actief
Hein Albeda, zelfstandig adviseur, vml. Directeur Stichting Rekenschap
Annemarie Wijn, secretaris, ex stafmedewerker
Eisse Kalk, voorzitter