Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Activiteiten / Directe Democratie / Van Referendum Platform naar Meer Democratie

Van Referendum Platform naar Meer Democratie

 

 

Voorjaar 2014: Campagne voor invoering nationale referendumwet geslaagd
Arjen Nijeboer


In april 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het raadgevend correctief referendum. Hier hebben we hard voor campagne gevoerd en met succes! 

 

Het is haast een open deur: het huidige politieke bestel verkeert in een crisis. Burgers zijn de afgelopen eeuw steeds zelfstandiger en mondiger geworden. Het individu heeft zich steeds verder geŽmancipeerd uit de traditionele groepen (zuilen) waar ook de politieke partijen op geŽnt zijn. Burgers willen niet langer aan de zijlijn staan. Ze willen zelf mee kunnen praten, los van de ideologische sjablonen van de politieke partijen. Deze situatie vraagt om nieuwe politieke structuren; om een nieuwe invulling van het begrip democratie. In feite is het de grote uitdaging om serieus werk te maken van het kernidee van democratie: gelijkheid.
Lees meer...

 


 

Agora Europa is een belangrijke pijler onder Meer Democratie. Wij  bestaan uit burgers die zich inzetten voor Meer Democratie op alle niveaus in Nederland en Europa. Het mandaat dat burgers bij de verkiezingen aan de politiek geven, moeten zij als ze dat willen terug kunnen nemen om direct over een onderwerp te kunnen beslissen, via een bindend referendum zonder onnodige drempels. Maar ook keren we ons tegen de vriendjespolitiek via het burgerinitiatief Stop Partijpolitieke Benoemingen. En we staan in de startblokken om het vrijhandelsverdrag tussen Europa en Amerika in een referendumvoor te kunnen leggen aan de Nederlandse bevolking.

 

Meer Democratie is onafhankelijk van politieke partijen of stromingen en tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten;

 

  • Op de website van Meer Democratie vindt u alle informatie over onze nieuwe beweging

 


 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.