Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
  Start / Activiteiten / Trainingen en cursussen / 2002 en 2004 Conferenties Plattelandsvernieuwing, land van Maas en Waal

2002 en 2004 Conferenties Plattelandsvernieuwing, land van Maas en Waal

 

Voor de raadsleden van de 4 gemeenten die samenwerken in het land van Maas en Waal (de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wychen) zijn in het najaar van 2002 en het voorjaar van 2004 twee conferenties gehouden waarin raadsleden voorstellen hebben uitgewerkt voor samenwerking tussen de gemeenten op het vlak van de plattelandsvernieuwing. De conferenties zijn voorbereid en begeleid in opdracht van een intergemeentelijke Stuurgroep waarin zitting hadden de vier verantwoordelijke wethouders van de 4 gemeenten.
Tijdens de eerste conferentie zijn prioriteiten gesteld m.b.t. de aard van de gezamenlijk uit te werken projecten. Tijdens de tweede conferentie zijn de uitgewerkte voorstellen besproken waarover vervolgens in de verschillende gemeenteraden besluiten zijn genomen.


De projecten die zijn uitgewerkt hadden betrekking op de volgende beleidsterreinen:

  • Wonen en werken in het buitengebied
  • De toekomst van bedrijven in het buitengebied
  • Promotie van toeristische activiteiten in het gebied van Maas en Waal
  • De aanleg van een fietspad tussen Wychen en Beuningen.

 

Deze projecten zijn ontwikkeld en besproken in 4 werkgroepen waarin raadsleden van de 4 gemeenten zitting hadden.
In de afsluitende presentatie zijn afspraken gemaakt over de verdere samenwerking tussen de gemeenten op dit terrein.

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.