Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Activiteiten / Conferenties en campagnes / 2002 Conferentie De Publiek Private Samenwerkings Agenda, 3 december

2002 Conferentie De PubliekPrivateSamenwerkingsAgenda, 3 december

 

In opdracht van de 4 ministeries (Ministeries van FinanciŽn, Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV) die veel met Publiek-Private Samenwerking te maken hebben is door ons een conferentie georganiseerd in de vorm van een parlement met als titel: De PPS Agenda; De Werking. Onderdelen waren een parlementszitting, fractie-vergaderingen, wandelgangen, commissievergaderingen, schorsingsessies en een slot-sessie met stemmingen. Praten, onderhandelen, het aanscherpen van voorstellenen en op de agenda krijgen van de gewenste voorstellen en actiepunten was aan de orde van de dag.

conferentie over publiek-private samenwerking

uitnodiging voor de conferentie in Felix Meritis

 

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.