Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
  Start / Activiteiten / Conferenties en campagnes / 2002-2003 Landelijke campagne Initiatieven voor Duurzaamheid

2002-2003 Landelijke campagne Initiatieven voor Duurzaamheid

 
De activiteiten die in het kader van de landelijke campagne Initiatieven voor Duurzaamheid zijn gestart in 2002 zijn voortgezet in 2003. Gespreid over een jaar zijn er in een achttal provincies opiniewijzers geplaatst in dagbladen en huis-aan-huis bladen. In vervolg daarop zijn startconferenties georganiseerd, waar initiatiefnemers andere geÔnteresseerden en potentiŽle medestanders konden ontmoeten om samen met hen het duurzaam initiatief verder te ontwikkelen. Daarna kon men elkaar treffen op drie vervolgbijeenkomsten die georganiseerd zijn door de betreffende provinciale consulentschappen van IVN in samenwerking met IPP en Agora Europa. Daar konden initiatiefnemers en ondersteuners elkaar bijpraten, obstakels en successen die men tegen kwam melden en informatie krijgen om het initiatief verder uit te werken. Deze werkwijze is gevolgd in Flevoland, Zuid Holland, Drenthe, Noord Brabant, Utrecht, Zeeland en Gelderland. In Overijssel is besloten de campagne toe te spitsen op twee gemeenten.

In Flevoland, Zuid Holland, Utrecht, Zeeland, Gelderland en Noord-Brabant zijn de campagnes afgerond met zogenaamde Salons der Initiatieven, waar de vorderingen van de initiatieven die zich succesvol hebben ontwikkeld of initiatieven die al zijn afgerond, zijn gepresenteerd.

In een kort praktisch onderzoek is in Zuid Holland nagegaan welke factoren van grote invloed zijn op het al dan niet slagen van de ontwikkeling van een initiatief tot inhoudelijk en financieel goed onderbouwd projectplan, dat als het nodig blijkt ook geschikt is om bij een subsidiegever in te dienen. De gegevens die daaruit zijn gekomen worden gebruikt om de
ondersteuning van initiatieven op een breder terrein te versterken en krachten te bundelen.
Zie daarvoor ook de informatie over de landelijke campagne Het Initiatief.

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.