Archief Agora-Europa
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Archief Agora-Europa / Ondersteunen van burgerinitiatieven / 2003-2005 Het Initiatief

2003-2005 Het Initiatief

 

Agora is de initiator van dit landelijke project, waarbij een aantal landelijke en regionale organisaties die samenwerken en zich ten doel stellen om betere voorwaarden te scheppen voor de ondersteuning van burgerinitiatieven in Nederland. Het Initiatief wil dit bewerkstelligen door 3 soorten activiteiten:

a. Het inrichten van een landelijk steunpunt burgerinitiatieven van waaruit initiatiefnemers informatie kunnen krijgen over vergelijkbare initiatieven en doorverwezen kunnen worden naar regionale en lokale steunpunten, die worden gevormd door consulenten en medewerkers van de deelnemende organisaties.

b. Het verrichten van onderzoek naar de knelpunten en de positieve ervaringen die worden opgedaan bij de uitvoering van een initiatief to levensvatbaar project en het doen van aanbevelingen over de wijze waarop burgerinitiatieven beter kunnen worden ondersteund door overheden en maatschappelijke organisaties en een inspiratiebron kunnen vormen voor overheidsbeleid.

c. Een campagne te starten die er op gericht is lokale en provinciale overheden te bewegen burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. > meer...

10 gouden tips voor initiatiefrijke bugers en raadsleden

 

hoofdstuk 6 in het boekje Initiatieven voor Duurzaamheid van Arjen Nijeboer; Tien gouden Tips voor iniatiefrijke burgers en raadsleden

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.