Archief Agora-Europa
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Archief Agora-Europa / Interactieve processen/projecten / 1996-1997 Mainport Rotterdam

1996-1997 Mainport Rotterdam

 

De eerste landelijke Nut en Noodzaak discussie over de voorgenomen uitbreiding van de Mainport Rotterdam wordt gevoerd in een zevental regionale werkgroepen die praten over de uitgangspunten voor de uitbreiding van de Mainport in samenhang met de ontwikkeling van havengebieden in Noord, Oost en Zuid Nederland en de verbindingen met het achterland. Meer dan 5000 mensen nemen deel aan telefonische en schriftelijke enquetes die de basis vormen voor werkateliers,en discussies via internet. Drie alternatieven worden uitgewerkt. Uit een NIPO enquete blijkt dat het merendeel van de Nederlanders slechts een beperkte uitbreiding voorstaat. Het eindrapport wordt aangeboden aan regering en parlement.
Uitvoering in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek in opdracht van het projectbureau VERM (Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM, Landbouw en Visserij en Economische Zaken)

Rotterdam, Uitbreiding Mainport, Eric Berman in debat

 Uitbreiding Mainport Rotterdam, discussie nut en noodzaak

muzikale omlijsting van een van de debatten

 

 

                                                                                  Eric Berman in debat

 

Rotterdam, Uitbreiding Mainport, Eisse Kalk tijdens slotdiscussie

Eisse Kalk leidt slotdiscussie

 

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.