Archief Agora-Europa
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Archief Agora-Europa / Interactieve processen/projecten / 2003 meerjareninvesteringsplan voor de gemeente Leersum

2003 meerjareninvesteringsplan voor de gemeente Leersum

 

In de gemeente Leersum moet een groot aantal voorzieningen worden verbeterd en vernieuwd. Binnen- en buitensportvoorzieningen, educatieve en sociaal-culturele voorzieningen, een jongerencentrum, nieuwe woningbouwlocaties, toekomst asielzoekerscentrum enz..Daarvoor wordt een meerjareninvesteringsplan opgesteld in samenspraak met burgers uit die gemeente. Ca. 200 burgers nemen deel aan een interactief proces dat uitmondt in vier keuzemodellen met een verschillend ambitieniveau . De consequenties van die keuzes worden zichtbaar gemaakt tot en met het niveau van de verhoging van de OZB die noodzakelijk zal zijn om alle wensen te realiseren. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over de meerjareninvestering op basis van een beredeneerde keuze uit de vier modellen.
Het project kan worden beschouwd als een voorloper van een project waarbij de gehele begroting van een gemeente in een interactief proces met individuele burgers en belangengroepen wordt voorbereid. Agora zoekt nog steeds een gemeente(raad) die daartoe het initiatief wil nemen..
Uitvoering in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek in opdracht van de gemeente Leersum.Leersum eindverslag Anders en Beter

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.