Van Referendum Platform naar Meer Democratie
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Het verschil tussen directe democratie en andere vormen van zeggenschap en participatie is, dat bij directe democratie de burgers de uiteindelijke beslissing nemen. Het liefst bindend. Vroeger ging dit via volksvergaderingen op het marktplein. Tegenwoordig zijn diverse vormen van referenda de meest praktische en meest voorkomende invulling van directe democratie. In de toekomst zullen burgerbesluiten via electronische of andere weg waarschijnlijk een grotere rol spelen.

 

2007 Agoradebatten over Europa
2005 Lunchdebatten over de Europese grondwet
2005 EuropeesReferendum.nl over de Europese grondwet
2003-2005 Europese Referendum Campagne
2002-2004 Amsterdams Initiatief
2001-2005 Initiative & Referendum Institute Europe
2001 Beslis mee in de Binnenstad
Van Referendum Platform naar Meer Democratie