Archief Agora-Europa
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Archief Agora-Europa / Interactieve processen/projecten / 2007 Wijkbudgetten in Amsterdam Zuidoost

2007 Wijkbudgetten in Amsterdam Zuidoost

 
De raad van het stadsdeel Zuidoost (80.000 inwoners) neemt in het najaar van 2006 een amendement op de begroting aan waarin wordt vastgelegd dat bewoners van Zuidoost in de toekomst moeten kunnen meebeslissen over de publieke investeringen in hun eigen wijk of buurt.
Agora Europa wordt uitgenodigd in samenspraak met alle betrokkenen (bewoners, stadsdeel, corporaties, politie en welzijnswerk) een voorstel uit te werken voor het omgaan met wijkbudgetten. In samenwerking met het opbouworgaan MAAZO wordt in vier maanden tijd in tien bijeenkomsten met bewoners, ambtenaren, raadsleden en DB leden een advies besproken en opgesteld. Alle betrokkenen vullen een zogenaamde doe-het-zelf-test in, waarin men zich uitspreekt over de uitgangspunten van het stelsel van wijkbudgetten.
Het advies wordt door bewoners in december 2007 gepresenteerd aan en besproken met de raadsleden. De stadsdeelraad neemt in het voorjaar van 2008 een beslissing over de aard en omvang van de wijkbudgetten

wijkbudgetten Amsterdam Zuidoost
 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.