Schema: democratische vernieuwing in diverse stadia van de beleidsvorming

 

 

                                   agenderen      delibereren      voorstel     beslissen   verantwoording

                                                                                  maken                          afleggen

Werkvorm/instrument

 

* Politieke markt                    X                     X

* Burgerinitiatief                     X

                                                                                                                                

* Cambio Deventer                X                     X                     X         X                     ?

* Zorgcoöperatie                    X                     X                     X         X                     X

* Rivierenbuurt                       X                     X                     X                                X

* Roombeek/Trento               X                     X                     X         ?                      ?

 

* Budgetbestedingsrecht        X                     X                     X         X                     X

* Bewoners beslissen over

  deel van begroting               X                     X                     X         X                     ?

* prestatieafspraken van be-

  woners met bestuur             X                     X                     X         x                      x

* bewoners maken

  bestemmingsplan                 X                     X                     X         ?                      ?

 

* Burgerjury                            X                     X                     X                                 ?

* Burgerproof referendum

* Meerkeuzereferendum       ?                      X                     X         ?                      ?

 

* Dag v/d verantwoording                                                                                        X

* B(&W) laten zich beoordelen

  door eigen burgers                                                                                                 X

* Visitatiecommissie burgers                                                                                    X

* Politiek testament                                                                                                  X

 

* Wikipedia beleidsvorming                           X                     X

* Internet dialoog                                           X                     X

* E-petitie                               X                     X                     ?

* Chatsessies/weblogs                                  x                                                         x

 

 

X = groot aandeel van burgers en bewoners

x = beperkt aandeel bewoners en burgers

? = nog nader invullen

   = geen aandeel bewoners