Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Contact / Bestuursleden Stichting Agora Europa / Jan Dirk Pruim, raadsgriffier gemeente Almere

Jan Dirk Pruim, raadsgriffier gemeente Almere

 

Geboren in Groningen en een gedeelte van zijn jeugd in Zeeuws-Vlaanderen doorgebracht, is Jan Dirk nu halverwege werkzaam, in het midden van het land.
Hij heeft bij 8 gemeenten (variërend van ruim vierduizend inwoners tot bijna 200.000 inwoners) en bij een provincie gewerkt .
Sinds 2002 is hij griffier in Almere. Daarvoor was hij 14 jaar als gemeentesecretaris werkzaam in drie verschillende gemeenten.
Jan Dirk; " Ik ben gegrepen door het werk op het grensvlak van politiek/bestuur/organisatie en maatschappij, maar ook door de vraag hoe gekozen burgers hun burgerplicht/-zorg invullen en de vraag hoe je de Kennis en de Kunde uit ‘de stad/dorp' kunt halen.

Jan Dirk Pruim april 2008

Jan Dirk Pruim, april 2008


Zeker de laatste 15 jaar word ik er in mijn werk toe bepaald, hoe kwetsbaar de democratie kan zijn. Je moet er aan blijven werken om een vitale democratie te hebben."
Voor de goede lezer is daarmee gelijk verklaard waarom hij zich graag wil inzetten voor het werk vanuit de Stichting Agora Europa.

Korte beschrijvingen per thema;

Agenderen en delibereren is het thema waar Jan Dirk zich in het project Het Democratisch Boeket mee bezig houdt. Dit thema richt zich op de manier van werken van de gemeenteraden; in het bijzonder de manier waarop burgers kunnen participeren tot kort voor het moment van het finale politiek debat en de besluitvorming.
Doelstelling is de inwoners van de gemeente niet alleen zicht te geven op de politieke democratie maar juist ook mogelijkheden te bieden voor participatie naar dat moment van politieke besluitvorming.
De politieke markt, het burgerplein, het afschaffen van commissies, de burgeractiviteit tijdens een avond, petitie-recht gerevitaliseerd etc.; allemaal uitingen die zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Het is de bedoeling met dit thema meer zicht te krijgen wat er allemaal al is gerealiseerd bij gemeenten. Maar ook proeftuinen te laten ontstaan waarbij nieuwe vormen en andere uitwerkingen van bestaande vormen van agenderen en delibereren worden ontwikkeld en uitgevoerd.

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.